DUITSE ISLAMITISCHE FINANCIERINGSMARKT -

EEN NICHE MET EEN GROOT POTENTIEEL

OPEN MINDED

De Duitse islamitische financieringsmarkt - een niche met groot potentieel

Wat zijn de twee systemen, waar hebben we het over?

Het internationale bankwezen omvat kredietinstellingen, ondernemingen voor effectendiensten, investeringsbanken, instellingen voor financiële dienstverlening en alle andere soorten privaatrechtelijke met het bankwezen verbonden ondernemingen waarvan het doel van de bedrijfsuitoefening geheel of overwegend financiële diensten omvat. Het kenmerk "islamitisch" verwijst naar de godsdienstgerelateerde bijzonderheden van deze dienstensector.

Bijgevolg moeten banktransacties in overeenstemming zijn met de religieuze regels van de islam, de rechtsbronnen van de Fiqh en de Soennah, alsmede de Sharia. De klassieke westerse banktransacties, zoals met name kredietverlening, deposito's, beleggingen of andere rentedragende transacties, kunnen in hun gebruikelijke vorm niet in het islamitisch bankieren worden toegepast.

Het internationale kredietverkeer, het internationale betalingsverkeer en de interbancaire handel worden gekenmerkt door vrijheid van kapitaalverkeer, vrijheid van dienstverlening en contractvrijheid. Deze beginselen worden tegengesproken door alle financiële contracten, die onderworpen zijn aan de islamitische regels van het algemene verbod op rente (Arabische Riba), het verbod op speculatie (Gharar) en het verbod op gokken (Maysir,
Qimar).

Contractvrijheid stelt westerse banken echter in staat een zakelijke relatie aan te gaan met zakenpartners die op islamitische wijze handelen. Het algemene verbod op rente verbiedt islamitische kredietinstellingen om rentedragende banktransacties te verrichten, die echter de basis vormen voor de normale marktkredietverlening of deposito-activiteiten van niet-islamitische banken.

Om toch dergelijke rentedragende transacties met islamitische zakenpartners te kunnen verrichten, zijn door marktdeelnemers nieuwe financiële contracten ontwikkeld op basis van non-cash leningsovereenkomsten die op basis van juridische adviezen (Fatwas) in overeenstemming zijn met de Sharia. Shariah-conform betekent financiering, verzekering, consumptie en investering strikt volgens de islamitische geloofsregels regelen.

Voor islamitische financiële instellingen vormen de Koran en de Soennah het religieuze en juridische kader en tevens de sociale en ethische grondslag voor het gehele islamitische financiële stelsel. Islamitisch bankieren omvat niet het zogenaamde Hawalah financiële systeem.

Islamitische cryptocurrency in Duitsland

In Duitsland is de islamitische financieringsmarkt nog steeds een niche - maar met een groot potentieel. Duitsland is de grootste en sterkste markt in Europa en heeft een groeiende moslimbevolking. Het lijkt dan ook geen toeval dat de eerste zuivere islamitische bank niet werd opgericht in de Europese centra voor islamitisch financieren in het VK, Frankrijk of Luxemburg, maar in Duitsland.

En nogmaals, de eerste islamitische altcoin die zich richt op islamitische financiën genaamd 'Caizcoin' is geïntroduceerd op de cryptocurrency markt en is opgericht in Duitsland. Caizcoin" is een portmanteau van "caiz", dat "toelaatbaar volgens de islam" betekent, en "coin", de bijnaam voor cryptocurrencies.

Haar volledig in eigendom zijnde blockchain heet Caizchain. Caizchain is ontwikkeld door Caizcoin om zowel de islamitische waarden als de moderne waarden van de wereld van vandaag te benadrukken. Caizchain is de eerste liberale, gedecentraliseerde en islamitische blockchain. Dit betekent dat het is erkend als zijnde in overeenstemming met de islamitische financiële beginselen en gecertificeerd door islamitische geleerden van Fatwa's.

Het Caizcoin-team bestaat uit moslim- en niet-moslim-economen met veel ervaring op hun gebied. De routekaart van Caizcoin toont ook een betrokkenheid bij de behoeften van zijn klanten.

Het is van plan om tegen het einde van 2021 een eigen blockchain, node-verkoop en verschillende andere functies te hebben.


Regulering van cryptocurrency in Duitsland/EU

De EU en Duitsland hebben een bijna voortrekkersrol bij de regulering van cryptocurrency. Als gevolg van de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (Richtlijn (EU) 2018/843) zijn de lidstaten van de EU gedwongen om aanbieders van cryptocurrencies te behandelen als verplichte partijen onder de antiwitwaswetgeving. De nieuwe wettelijke regelgeving vormt dus een nieuwe uitdaging voor de hele sector. 

In Duitsland heeft de wetgever de EU-richtlijn aangegrepen om bedrijven die een bewaardienst voor cryptocurrencies aanbieden aan uitgebreide regelgeving te onderwerpen. Volgens § 32 KWG (Duitse wet op het bankwezen) wordt een bewaringsdienst gedefinieerd als: "De bewaring, het beheer en de veiligstelling van crypto-activa of private cryptografische sleutels die worden gebruikt om crypto-activa voor anderen te bewaren, op te slaan of over te dragen (crypto custody business)."

In feite betekent dit dat alle cryptocurrency exchanges die hun klanten een bewaardienst aanbieden, d.w.z. een portemonnee ter beschikking stellen, verplicht zijn een vergunning aan te vragen bij de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin). De bewaarnemingsdienst wordt aldus gedefinieerd als een nieuwe financiële dienst.

Cryptocurrencies in de zin van de Duitse wet zijn digitale weergaven van een waarde die niet zijn uitgegeven of gewaarborgd door een centrale bank of een overheidsinstantie en niet de wettelijke status van valuta of geld hebben, maar die door natuurlijke of rechtspersonen als ruil- of betaalmiddel worden aanvaard of beleggingsdoeleinden dienen op basis van een overeenkomst of een feitelijke praktijk en elektronisch kunnen worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld.

Duitsland is klaar voor Islamitische financiën

Dus nogmaals, de nieuw opgerichte islamitische cryptocurrencies moeten en zullen voldoen aan de islamitische financiële regels en de Duitse financiële regels. Het is dezelfde wisselwerking die ook het geval was bij de oprichting van de eerste Europese zuivere islamitische financieringsbank, de KT Bank, vanuit Frankfurt am Main. Bij beide vernieuwingen was geen wijziging van de Duitse wet nodig om door de geleerden als in overeenstemming met de islamitische financieringsbeginselen te worden erkend.

Daarom blijft de Duitse markt een enorme markt met enorme mogelijkheden. De voorbeelden van de eerste islamitische bank en de eerste islamitische cryptocurrency tonen aan dat islamitische beginselen en de Duitse wet verenigbaar zijn.

Vooral nu, na de COVID-19 pandemie, zullen er in Duitsland grote mogelijkheden zijn voor islamitisch financieren en halalproducten, evenals goede investeringsmogelijkheden.

NL

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?