MENA Gids - ontwikkelingen

OPEN MINDED

Wat zijn de belangrijkste recente ontwikkelingen die uw cliënten moeten op te letten bij investeringen in/uit de MENA-regio om uw rechtsgebied? Welke subsidies en stimulansen zijn beschikbaar? aan overzeese investeerders?

Duitsland - UB In Duitsland is UBO zeer groot en de due diligence is nu veel gedetailleerder met vragen over de politieke systemen in de MENA-regio. Vroeger waren wij bijvoorbeeld een zeer grote zakenpartner van Saoedi-Arabië, maar de laatste maanden zijn de betrekkingen verslechterd vanwege de mensenrechtenkwesties. Dientengevolge zouden er wel eens problemen kunnen ontstaan voor Duitse investeerders in veel van deze landen in de regio.

Elders voeren wij soortgelijke besprekingen met Turkije, dat van oudsher onze naaste handelspartner is. Tegenwoordig is dat ingewikkelder geworden. Het goede nieuws voor potentiële investeerders is dat het met Covid-19 nu tijd is om in Duitsland te gaan investeren. We hebben nu veel subsidies voor overzeese investeerders. We hebben veel bedrijven die nog gezond zijn, maar een tekort aan cashflow hebben door de pandemie. Dit is met name het geval voor toerisme en hotels. In Düsseldorf bijvoorbeeld staat een bekend 5-sterrenhotel te koop voor 120 miljoen euro, maar dat is gezakt tot 45 miljoen euro. Dit laat zien welke kansen er voor beleggers opengaan als zij nu beginnen.

En de regering geeft behoorlijke subsidies als je een buitenlandse investeerder bent. Wij hebben bijvoorbeeld net het Europese hoofdkantoor van een Taiwanees bedrijf geopend en wij hebben een behoorlijke subsidie kunnen krijgen die mijn kosten heeft betaald en de eerste werknemers zal betalen die in dienst worden genomen. Voor overzeese bedrijven kunt u onmiddellijk beginnen te onderhandelen met de plaatselijke deelstaatautoriteiten en zelfs het Duitse staatsburgerschap verkrijgen.

Het is interessant om te zien hoe verschillende sectoren ingrijpend veranderen als gevolg van de pandemie, waarbij regeringen haast maken met verschillende wetgeving om investeringen aan te moedigen of om bepaalde sectoren overeind te houden. Duitsland geeft veel geld uit om bedrijven in Duitsland te helpen. Een sector die bijzonder interessant is voor investeerders uit de MENA-regio is de halalvoedingssector. Vroeger was het in Duitsland heel klein, maar we hebben nu veel moslims in Duitsland en de mensen kijken naar gezond, duurzaam voedsel. Dit is een sector die in Duitsland een groot potentieel heeft.

 

VAE - TP Vanuit het perspectief van de VAE hebben de lokale autoriteiten verschillende maatregelen genomen om meer en nieuwe investeerders naar het land aan te trekken, zodat er meer directe buitenlandse investeringen naar hier komen. Dit is bijvoorbeeld in de hand gewerkt door een nieuwe federale wet, die op 2 januari van dit jaar in werking is getreden, waardoor buitenlandse bedrijven niet langer lokale aandeelhouders nodig hebben en overzeese bedrijven met 100% buitenlands eigendom in de VAE kunnen worden opgericht. U hoeft niet langer een lokale Emirati entiteit of persoon te hebben om uw bedrijf te sponsoren. Dit draagt uiteraard bij tot de openstelling van de markt voor toekomstige investeerders in de regio.

Ondertussen heeft de regering tijdens Covid-19 ook maatregelen ingevoerd om werknemers in staat te stellen thuis op afstand te werken. Buitenlands personeel dat hier werkt en vastzit als gevolg van de pandemie, hoeft alleen maar aan te tonen dat het over een toereikend salaris beschikt en kan een permanent verblijfsvisum in Dubai krijgen en vanuit Dubai werken.

Elders zijn UBO's en economische substantie belangrijk geworden. Bedrijven die in de VAE zijn geregistreerd, moeten hun activiteiten aantonen en aantonen dat de besluiten zijn genomen door de directeuren of managers die in de VAE wonen. Vergeet niet dat dit een land is waar we geen belasting betalen. Er is geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en er zijn veel mogelijkheden voor investeerders als zij hun activiteiten en eigendom kunnen verduidelijken.

Libanon - WA Om meer investeringen aan te trekken, is het nu mogelijk in Libanon om een offshore bedrijf op te zetten met één eigenaar. Het is niet zo concurrerend als Dubai, waar geen belasting is. Maar, als gevolg van de devaluatie van de munt, het belasting equivalent is ongeveer $60; dus, Thomas, het is maar $60 verschil. Niet slecht. Vooral als je bedenkt dat er lokaal veel hoogopgeleid en geschoold talent is dat nog geen werk heeft die in vergelijkbare lagere economische omstandigheden leven dan de voorbeeld in de GCC.

Uit mijn ervaring is het echt belangrijk voor klanten om hun onderneming met de juiste structuur, met name wat betreft belasting, of die nu te maken heeft met inkomen, inhouding of waarde belasting toegevoegd. Bijvoorbeeld, ik heb een cliënt die een nieuws agentschap en ze moesten enkele honderdduizenden dollars betalen in het inhouden van belastingen aan de Libanese regering omdat ze een hoop journalisten aan het inhuren waren. Deze journalisten waren meestal worden beschouwd als freelancers omdat ze in opdracht worden betaald en waren gevestigd in de hele regio, waar de klant kantoren heeft. Hun probleem was hoe ze de betalingen gingen doen, welke belastingen zij betaalden en op welke transacties. Wij voor hen uitgewerkt dat zij gebruik konden maken van de belastingverdragen Libanon heeft regionale banden met Dubai, Egypte en andere landen. Dat maakte een enorm verschil.

Van belang is hier of u een internationale onderneming bent of een klein bedrijf dat grensoverschrijdende transacties wil verrichten, moet u de belastingstructuur begrijpen; belastingregels zijn altijd in ontwikkeling als gevolg van verblijfswetgeving, BEPS, enz...

Wat de subsidies en stimulansen betreft, geeft de regering meestal in de agro-industrie en vooral in industriezones. Als gevolg daarvan beginnen veel Libanezen diepvriesproducten te maken. en zich te wagen aan de export naar de VS, Europa, en de Amerika's. Je gaat een boom zien in die industrie. Zoals Urs zegt, we zijn erg goed in het gezond produceren, duurzame voeding.

 

Griekenland - ME Recente ontwikkelingen tonen aan dat sinds de 2010 financiële crisis is het nu een goed moment om in Griekenland te investeren. Hier is het de moeite waard te focussen op de Griekse maritieme sector, die een sleutelrol speelt speler in de wereld scheepvaart. Een overvloed aan gespecialiseerde het personeel bestrijkt alle activiteiten in verband met de industrie en is in staat van ondersteuning van alle bedrijfsideeën die in de sector worden ingebracht.

Een typische Griekse maritieme groep heeft de volgende structuur: er is één scheepvaartmaatschappij (gewoonlijk offshore, hoewel het Griekse rechtssysteem voorziet in een speciaal soort scheepvaart maatschappij) voor elk schip van de groep; elk schip dat eigenaar is vennootschap heeft een beheersovereenkomst met de beherende onderneming van de groep, die gewoonlijk een offshore-onderneming is gevestigd in Griekenland onder deze specifieke bevoorrechte regeling. De management bedrijf is degene die zorgt voor alles die verband houden met de exploitatie van de schepen, terwijl de scheepvaartmaatschappijen slechts hun huur ontvangen. Beleggers die willen toetreden tot de scheepvaartsector hebben een verscheidenheid aan alternatieve manieren om dit te doen. We kunnen er een paar illustreren, waarbij we al onderstrepen dat de scheepvaart een volatiele sector met grote marktschommelingen die moeten worden in aanmerking genomen alvorens een dergelijke investering te doen.

Aankoop en bareboat charter. Dit is een aanbevolen optie aan investeerders die niet bekend zijn met scheepvaart en niet willen om te veel risico te nemen. Zij zullen een vennootschap oprichten om een schip te kopen, en het dan te verhuren aan een derde partij. Bareboat charter is een vorm van bevrachting waarbij de eigenaar chartert alleen het schip en de bevrachter heeft de plicht om het schip te bemannen, uit te rusten en te bedienen. Dit is een aanbevolen plaatsing voor beleggers die zich niet wensen in te laten met rechtstreeks verschepen, maar wensen te profiteren van de winsten van de industrie. De rompbevrachter zal een huur betalen aan de eigenaar en zal op zijn beurt het schip exploiteren, met als doel winst te maken uit met behulp van het schip.

Aankoop en delegatiebeheer. Met dit alternatief, zal de investeerders moeten, zoals hierboven, een vennootschap oprichten om een schip en zal dan een beheersovereenkomst sluiten met een in Griekenland gevestigde vennootschap, zoals hierboven geïllustreerd, voor het beheer van het vaartuig. Dit patroon vereist dat de eigenaren een overzicht over de situatie houden, aangezien zij samen te werken met de beheerders voor alle behoeften van het vaartuig en problemen die zich voordoen.

Kopen en beheren. Hier komen de investeerders volledig in de scheepvaart. De de beheermaatschappij is van hen; zij hebben personeel in dienst, zij zorgen voor via hun beheersmaatschappij van de exploitatie van de schepen, en ze regelen ook chartering. Er wordt een goed gestructureerd mechanisme in het leven geroepen voor de eigendom en exploitatie van de schip. Dit alternatief is gericht tot beleggers die vertrouwd zijn met met de industrie en graag dergelijke verantwoordelijkheden op zich nemen.

Yachting. Een ondernemer die een plezier wil verwerven jacht, kan dat in Griekenland doen via een regeling die het mogelijk maakt exploitatie van het vaartuig wanneer het niet door de opdrachtgever wordt gebruikt. Deze wordt gedaan via een Griekse plezierjacht-maatschappij, die belastingvoordelen geniet.

Met dit alles kan ons advocatenkantoor een volledige service bieden aan de belangstellenden.

Turkije - Yusuf Mansur Ozer De grootste verandering die plaats in de afgelopen jaren is de nadruk komen te liggen op het digitaliseren van de land. Dit is een doelstelling van de regering geweest gedurende de afgelopen vijf tot tien jaar. Zo was er bijvoorbeeld geen elektronisch register systeem waar je tot voor kort online een bedrijf kon opzetten. Tegenwoordig is de oprichting en het vennootschapssecretariële werk grotendeels gedaan op elektronische systemen, hoewel er nog wat pwerk in te dienen.

In termen van stimuleringsmaatregelen van de overheid, hebben we hier veel. Er zijn algemene investeringsstimulansen die aanzienlijke belastingvoordelen zoals vrijstelling van douanerechten, vennootschapsbelasting verlaging, premiesteun voor de sociale zekerheid, geldelijke steun voor werkgelegenheid, en personeelsopleidingsprogramma's.

Er zijn ook regionale stimuleringsmaatregelen die investeringen belonen in minder ontwikkelde regio's van Turkije en stimuleringsmaatregelen voor specifieke sectoren dat we deze volgende vraag zullen aansnijden; dit betreft softwareontwikkeling en de digitale economie.

Portugal - JVC Gespecialiseerde beleggingsfondsen zijn populair rechts nu in Portugal; deze hebben een lichtere regelgeving dan andere beleggingsfondsen. Er is geen belastingheffing of vermogenswinst binnen de fondsen. Als u belegt in fondsen, als u een ingezeten vennootschap of ingezeten individu betaalt u respectievelijk 25% of 28% belasting bij vertrek. Als je een niet-ingezetene bent, betaalt u bij vertrek slechts 10% belasting.

Wat is er zo anders aan deze speciale beleggingsfondsen?

Zij creëren "special purpose vehicles" om te investeren in een portefeuille van bedrijven, dus u diversifieert uw portefeuille over een breder gebied. Sectoren zoals toerisme, dat nu in crisis is, wijn maken, zonne-energie, medicinale cannabis en nog veel meer. Met één miljoen euro kunt u een fonds openen voor inschrijving tot 150 niet-gekwalificeerde investeerders. Dit is een zeer goed middel om uw portefeuille te diversifiëren zonder al te veel bureaucratie of te veel regelgeving en als het goed wordt beheerd, kan het een zeer succesvolle investering zijn. In Portugal hebben we rechtstreekse subsidies voor geselecteerde sectoren als hernieuwbare energie, O&O en geavanceerde technologie.

Wij hebben dit soort stimulansen, en u niet zoveel geld nodig hebben om een goede zaak in Portugal te verwerven. In tegenstelling tot Duitsland, hebben wij geen problemen met investeerders uit Saoedi-Arabië of Libanon of waar dan ook. We zijn op goede voet met iedereen, zolang je geld het land in brengt en we kunnen de UBO's opruimen is iedereen welkom.

Griekenland - DM De beste manier voor mij om de waarde te benadrukken van investeren in Griekenland is het opnoemen van de hoogtepunten.

 

- Grieken zijn hoog opgeleid (de meesten hebben een universitair diploma), spreken Engels, dus is het voor bedrijven heel gemakkelijk om bekwaam en hoog opgeleid personeel te vinden.
- Er is weinig bureaucratie bij het oprichten van een bedrijf.
- Het belastingstelsel is geautomatiseerd en de meeste belastingaangiften worden elektronisch ingediend.
- Griekenland verwacht een groot GPD na bijna 10 jaar financiële crisis.
- Ons rechtsgebied is vriendelijk voor potentiële investeerders.
- EU-landen betalen geen belasting op dividenden.
- Griekenland hanteert redelijke inkomstenbelastingtarieven en wij verwachten dat deze in de komende jaren, na de pandemie, zullen dalen.
- Griekenland heeft met de meeste landen overeenkomsten gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen.
- Wij zijn lid van de EU en van de eurozone, wat betekent dat wij een gemeenschappelijke munt hebben en wetgeving die in overeenstemming is met de Europese richtlijnen inzake stabiliteit enz.
- Last but not least is het een prachtig land met mooi weer en zomer gedurende bijna zes maanden per jaar; lekker eten en een goed leven.

NL

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?