Financiering
Bedrijfsovername

De overname van een bedrijf gaat gepaard met veel uitdagingen. Een van de belangrijkste factoren is de financiering van de bedrijfsovername. Om alle financieringsopties te kennen en een weloverwogen beslissing te nemen, is grondig advies van ervaren advocaten en belastingadviseurs van cruciaal belang.

We staan je graag bij met onze expertise. Je kunt vertrouwen op onze decennialange ervaring op het gebied van belasting-, vennootschaps- en arbeidsrecht. Samen vinden we een op maat gemaakte financieringsoplossing en passende financieringsopties.

Kapitaalvereisten bepalen

In de regel is het kapitaalvereiste bij het kopen van een bedrijf hoger dan bij het oprichten van een nieuw bedrijf omdat zowel bestaande inventaris als bestaande contracten, structuren, klanten, werknemers, enz. worden overgenomen. .

Naast de feitelijke aankoopprijs moeten ook bijkomende kosten en noodzakelijke investeringen na de overname worden meegenomen in de berekening van de kapitaalbehoeften. Daarnaast mag je de liquiditeitsvereisten voor lopende kosten van het bedrijf, noodzakelijke moderniseringsmaatregelen of je privéverplichtingen niet buiten beschouwing laten.

De juiste balans vinden is hier niet eenvoudig. Te veel financiering leidt tot onnodige rentebetalingen. Aan de andere kant leidt het aantrekken van te weinig kapitaal tot nieuwe 4

Onderhandelingen met de bank. Deze situatie kan zeer stressvol zijn voor het hele bedrijf. 

Bedrijfswaardering

Omdat de koper en verkoper natuurlijk verschillende belangen hebben bij het bepalen van de aankoopprijs, wordt een objectieve bedrijfswaardering aanbevolen. Hiervoor is bijvoorbeeld de gekapitaliseerde winstwaardemethode of een andere branchespecifieke methode geschikt.

Eine erfahrene Unternehmensberatung kann ein geeignetes Modell zur Unternehmensbewertung vorschlagen und alle nötigen Maßnahmen zur Bewertung des Unternehmens einleiten. Die so gewonnenen Erkenntnisse dienen nicht nur als Grundlage für die Kaufpreisverhandlungen, sondern auch als Basis für die Aufnahme eines Bankkredits. 

Opties voor de financiering van de overname van een bedrijf

In principe zijn er drie opties voor de financiering van een bedrijfsovername:

 1. 100% Aandelen 
 2. Financiering zonder eigen vermogen 
 3. Hybride financiering met eigen en vreemd vermogen 

1. financiering van bedrijfsovernames met 100% eigen vermogen

100% Financiering uit eigen middelen is meestal de meest aantrekkelijke optie voor het overnemen van een bedrijf omdat er geen rente of verplichtingen aan banken ontstaan. De volgende tabel toont verschillende varianten van aandelenfinanciering: </span

VariantVoordelenNadelen
Financiering met eigen vermogen- Geen verplichtingen aan banken - Geen problemen met terugbetalingen in slechte tijden- Veel financiële middelen nodig
- Meestal onrealistisch in de praktijk
Kapitaalverhoging door aandeelhouders (stille of open participatie)- Extra kapitaal van bestaande aandeelhouders
- Zonder de gebruikelijke zekerheden
- Langdurige participatie verhoogt kredietwaardigheid - Sterkere basis voor onderhandelingen met banken
- Mogelijk beperkte middelen beschikbaar van de aandeelhouders
- Toestemming van de betrokken partijen vereist
Externe verwerving van aandelen via:
a) Crowdfunding- Deelname van veel kleine investeerders (vaak particulieren) als stille vennoten- Alleen geschikt voor projecten die eindgebruikers aanspreken
b) Business angels- Investeerders met kapitaal, managementervaring en netwerken
- Expertise en contacten bieden
- Streven naar waardevermeerdering van hun aandeel in het bedrijf - Willen invloed uitoefenen

2. financiering zonder eigen vermogen

Leningen gaan altijd gepaard met risico's. Vooral in economisch moeilijke tijden kunnen de aflossingen een enorme last vormen. De beslissing om een lening aan te gaan moet daarom altijd zorgvuldig worden genomen en gepaard gaan met een passend bedrag aan eigen vermogen. 6

Maar als de rentetarieven laag zijn, kunnen leningen zeker voordelig zijn. Als het totale rendement op kapitaal hoger is dan de rente op de lening, verhoogt dit het rendement op eigen vermogen. Het rendement op het geleende kapitaal is dus hoger dan de rente.

Dit staat bekend als het leverage effect. Het hogere rendement op eigen vermogen verhoogt ook de kredietwaardigheid en het bedrijf wordt aantrekkelijker voor investeerders. Toch zou een bedrijfsovername zonder eigen vermogen en met 100% schuld ongebruikelijk zijn. De meeste banken zouden weigeren vanwege het ontbreken van een solide basis.

Schuldkapitaal kan worden verstrekt door banken, publieke financieringsorganisaties of particuliere kredietverstrekkers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten leningen:

 

Type leningKenmerken
Banklening- Klassischer Kredit von der Hausbank
- Gründliche Planung und Businessplan erforderlich
- Bearbeitungszeit der Bank einplanen
Particuliere lening- Flexibele optie
- Van familie, vrienden of privésponsors
- Bedrag hangt af van de liquiditeit van de kredietverstrekker
- Meestal geen rente, onderpand of beperkte looptijd
- Een schriftelijke leenovereenkomst wordt altijd aanbevolen
Investeringslening- Financiering van investeringen na de overname van een bedrijf
- Van commerciële banken of via publieke financieringsprogramma's
- Looptijd van vier tot zeven jaar, afhankelijk van de inkomsten van het bedrijf
Promotionele lening- Start-ups en bedrijfsopvolgingen ondersteunen
- Toegekend door de promotiebanken van de deelstaten en KfW
- Gunstige rentetarieven, zoals door de overheid gesubsidieerd

3. hybride financiering met eigen en vreemd vermogen

In de praktijk is een combinatie van eigen en vreemd vermogen de meest voorkomende optie voor de financiering van een bedrijfsovername. Enerzijds komt dit doordat eigen vermogen over het algemeen niet in voldoende mate beschikbaar is. Anderzijds kan het hefboomeffect worden benut door een lening aan te gaan. 7

De procentuele verdeling tussen eigen en vreemd vermogen hangt af van individuele behoeften. De eigenvermogensratio mag echter nooit lager zijn dan 20% om een basisniveau van stabiliteit te garanderen.

De uitdaging is om een balans te vinden tussen de twee bronnen van kapitaal om de respectieve voordelen te benutten zonder te veel risico te nemen. 

Vereisten voor een banklening

Om een lening te krijgen die hoog genoeg is bij een conventionele bank, moet je aan bepaalde eisen voldoen. De basis is succesvol zelfstandig ondernemerschap dat al minstens drie jaar bestaat. 

De bank wil ook bewijs van de positieve winstontwikkeling van je bedrijf als bewijs van economische levensvatbaarheid. Verder is een solide waarde van je activa cruciaal voor het veiligstellen van de lening. Hieronder vallen materiële activa zoals machines of IT-apparatuur. 

Deze basisvereisten moet je van tevoren garanderen voordat je de bank benadert, want afgewezen leningaanvragen kunnen een negatieve invloed hebben op je kredietwaardigheid. 

FinTech banken als flexibel alternatief

FinTech-banken bieden flexibelere kredietmogelijkheden. Dit zijn banken zonder uitgebreid kantorennetwerk die hun diensten voornamelijk online aanbieden. 

FinTech banken stellen over het algemeen lagere eisen aan je kredietwaardigheid. Ze tellen bijvoorbeeld de waarde van het bedrijf mee bij de activa en hechten minder belang aan een lange geschiedenis als zelfstandige. In ruil daarvoor zult u echter hogere rentetarieven moeten betalen. 

Als ervaren financieel adviseurs kunnen wij heel goed inschatten hoe goed jouw kansen zijn om een lening te krijgen bij een traditionele bank en wanneer het de moeite waard is om een FinTech bank te overwegen. 

Financieringssteun voor bedrijfsovernames: financieringsprogramma's in een oogopslag

Van de EU tot de federale en deelstaatregeringen en lokale overheden, er is een breed scala aan financieringsmogelijkheden voor bedrijfsovernames op alle niveaus. De achtergrond is altijd het veiligstellen van banen en het uitbreiden van regionale economische prestaties. 

In principe moeten financieringsprogramma's om de overname te financieren worden aangevraagd voordat het bedrijf wordt overgenomen. In de regel is het niet mogelijk om met terugwerkende kracht claims in te dienen. Na de overname kunnen echter andere subsidieprogramma's relevant worden in het kader van investeringen. 

We kennen een breed scala aan financieringsmogelijkheden in detail en kunnen je adviseren over geschikte programma's voor jouw situatie. Voor een eerste overzicht vatten we hieronder de belangrijkste soorten financieringsprogramma's samen. 

 

KfW Bank: ERP-kapitaal voor startende ondernemingen 

Het staatsbedrijf Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) en het Europees herstelprogramma (ERP) bieden de volgende mogelijkheden en voordelen: 

 • Opstartlening van maximaal 125.000 euro 
 • Stimuleringslening voor het MKB (midden- en kleinbedrijf) van maximaal 25 miljoen euro 
 • Stimuleringslening voor grote MKB-bedrijven (max. 500 miljoen euro jaaromzet) met maximaal 25 miljoen euro 
 • Persoonlijke aansprakelijkheid vereist 
 • Minimaal 15 procent eigen vermogen vereist 
 • Geen verdere zekerheden nodig 
 • Het geleende bedrag wordt toegevoegd aan de verhouding eigen vermogen 
 • Tot 45 procent van de aankoopprijs kan worden gefinancierd (inclusief eigen vermogen) 

 

ÖOpenbare ontwikkelingsbanken

Naast KfW zijn er andere publieke ontwikkelingsbanken die zowel leningen als aandelenfinanciering aanbieden, zoals garantiebanken. De staatsgaranties worden toegevoegd aan het eigen vermogen en kunnen de kredietwaardigheid ten opzichte van de huisbank verhogen. 

Mezzanine-kapitaal

De meest voorkomende vorm van mezzaninekapitaal is de stille vennootschap. Hierbij doet een aandeelhouder een inbreng zonder aandelen of inspraak te ontvangen. In plaats daarvan delen ze in de winst (of het verlies). 

Mezzanine-kapitaal is daarom een hybride vorm van eigen en vreemd vermogen. Banken classificeren het meestal als eigen vermogen, omdat het beschikbare onderpand niet wordt verminderd en er geen risico's ontstaan. Dit verhoogt zowel de eigenvermogensratio als de kredietrating. 

De verkoperslening

Met een verkoperskrediet verstrekt de verkoper een lening aan de koper. Dit betekent dat een deel van de aankoopprijs later kan worden betaald. Dit stelt de liquiditeit van de koper veilig en symboliseert het vertrouwen van de verkoper in de toekomst van het bedrijf. 

Het vertrouwenseffect kan verder worden versterkt door afspraken te maken over achterstelling. Dit betekent dat de koper eerst alle andere schuldeisers kan bedienen, voordat de verkoper aan de beurt is. Banken staan positief tegenover zowel de verkoperslening als de achtergestelde lening. 

Uitverdienen

Als onderdeel van een earn out is een deel van de aankoopprijs gekoppeld aan de toekomstige financiële prestaties van het bedrijf. Meestal wordt de earn-out betaald op basis van vooraf bepaalde financiële doelstellingen, zoals omzet, winst of andere prestatie-indicatoren.

Als het overgenomen bedrijf de afgesproken doelstellingen haalt of overtreft, ontvangt de verkoper extra betalingen. Als de doelstellingen niet worden gehaald, kan de koper dienovereenkomstig minder betalen. 

Een earn-out clausule is geschikt als er onzekerheden zijn over de toekomstige prestaties van het bedrijf. Het deelt het risico tussen koper en verkoper. Een earn-out kan echter ook aantrekkelijk zijn voor de verkoper, omdat hij een aandeel behoudt in het succes van het bedrijf. 

Voorbeeld financiering

In de praktijk hebben we veel bedrijfsovernames begeleid. Afhankelijk van de individuele omstandigheden zijn er verschillende financieringsmodellen ontstaan. Hieronder vindt u twee voorbeeldberekeningen die illustreren hoe een dergelijke financiering kan worden georganiseerd. 

Voorbeeld1De koper heeft 700.000 euro kapitaal nodig voor de aankoop van een bedrijf en initiële investeringen. Hij brengt 85.000 euro aan eigen vermogen in en kan een stille vennoot vinden die 185.000 euro inbrengt. Hij ontvangt ook een KfW-lening van 200.000 euro. Zijn eigen vermogen stijgt zo tot 470.00 euro. Onder deze voorwaarden krijgt hij van zijn bank een lening voor de resterende 230.000 euro tegen gunstige voorwaarden.

Voorbeeld2De koper van een bedrijf heeft liquide middelen van 1 miljoen euro. De verkoper wil 1 miljoen euro herinvesteren als stille vennootschap. De koper krijgt ook een banklening van 4 miljoen euro. Dit resulteert in een basisprijs van 6 miljoen euro. Als onderdeel van een earn-outclausule komen de koper en verkoper overeen om maximaal 1 miljoen euro te betalen, afhankelijk van de economische situatie van het bedrijf. 

Praktische tips voor het bankinterview

Hoe hoger het wanbetalingsrisico voor de bank, hoe slechter de leningsvoorwaarden. Een grondige voorbereiding op het bankgesprek en het verstrekken van uitgebreide documentatie zijn daarom cruciaal om redelijke aflossingskosten te bereiken. De volgende aspecten moeten in overweging worden genomen: </span

Aspectdetails
Kredietwaardigheid van de koper- Professionele en commerciële geschiktheid van de koper
- Motivatie van de koper
- Presentatie van onderpand zoals materiële activa, effecten, hypotheken, enz.
- Indien nodig, borgstellers van de familie, zakenpartners, enz.
- Gedetailleerde lijst van bestaande leningovereenkomsten
Volledige documentatie over het doelbedrijf- Transparante informatie over het doelbedrijf
- Balansen en tussentijdse balansen van de afgelopen 3 jaar
- Huidige BWA (bedrijfsmanagementanalyse)
- Kerncijfers zoals rendement op omzet en rendement op eigen vermogen, cashflow (bij voorkeur met bevestiging van de belastingadviseur)
11
- Liquiditeitsplan voor het huidige en komende boekjaar
Bedrijfsplan- Onafhankelijk businessplan voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf na de overname
- Vergelijking van huidige status en geplande veranderingen
- Prognoses voor het inschatten van toekomstig succes
Overdrachtsproces / na de fusie- Gedetailleerde beschrijving van het overdrachtsproces en de integratie na de fusie (PMI) als basis voor het voortbestaan van de onderneming
Financieringsconcept en aflossingsplan- Bedrijfswaardering en aankoopprijs
- Gedetailleerde lijst van eigen vermogen en bestaande financieringsopties
- Bedrag van de lening
- Maandelijks aflossingsbedrag
- Redelijke speelduur (niet te lang)

Conclusie: Optimale financiering voor bedrijfsovernames

Er zijn talloze mogelijkheden om een bedrijfsovername te financieren. Je kunt bijvoorbeeld mezzanine-kapitaal gebruiken, gebruikmaken van publieke financieringspotten en je rendement op eigen vermogen verhogen door lage rentetarieven op leningen. Door de verschillende financieringsinstrumenten zorgvuldig te plannen en op elkaar af te stemmen, kun je niet alleen geld besparen, maar ook zorgen dat je bedrijf liquide blijft. 

Als ervaren financiële experts ondersteunen we je bij het ontwerpen van de optimale financieringsmix voor je bedrijfsovername. We maken je vertrouwd met geschikte opties voor jouw specifieke situatie, wijzen je op mogelijke fouten en bieden je een weloverwogen basis voor het nemen van beslissingen. 

INTENTIEVERKLARING TEAM

NL

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Neem contact op

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?